Burgerschap

Onderstaande programma’s dragen bij aan burgerschap en sociale cohesie. Onder burgerschap verstaan we het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van democratische rechtsstaat, en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens, en het handelen naar deze basiswaarden op school. Het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving. Het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. 

  • Helaas hebben wij niks kunnen vinden voor je. Probeer een andere zoekopdracht... Reset filters