Voucherbeheer Amsterdam

Voucherbeheer Amsterdam beheert sinds 2006 het voucherbudget dat door de gemeente Amsterdam jaarlijks beschikbaar wordt gesteld. Elke Amsterdamse basisschool en school voor VMBO (groep 1+2) krijgt aan het begin van het schooljaar een bedrag per leerling toegekend. Op de website van Voucherbeheer Amsterdam kan elke school zien hoeveel budget er totaal te besteden is. Op de site kunnen bestedingen aan cultuureducatie activiteiten worden ingevoerd. Na goedkeuring volgt dan betaling door Voucherbeheer aan de school of aan de culturele instelling.

De gemeente stelt elk jaar een bedrag vast voor Voucherbeheer Amsterdam. Dat bedrag wordt gedeeld door het aantal leerlingen.Het bedrag per leerling fluctueert afhankelijk van het aantal leerlingen en het niet opgemaakte bedrag uit het voorgaande schooljaar. Het bedrag per leerling ligt rond de 21 euro per jaar

Bekijk hieronder het aanbod van educatieve programma’s die in aanmerking komen voor het voucherbeheerbudget.