Afghanistan bespreken in de klas

Er is een grote kans dat je leerlingen ook de hartverscheurende beelden uit Afghanistan hebben gezien, en het hier over willen hebben in de klas. Misschien zitten er wel leerlingen in je klas die zich zorgen maken over familie in Afghanistan, of wiens ouders er als militair actief waren. In deze blog biedt TerInfo je 3 lessen aan met achtergrondinformatie over de situatie in Afghanistan en over de Taliban, en handvatten om hierbij stil te staan in de klas.

Afghanistan: verschillende perspectieven (niveau *) 

Geschikt voor: bovenbouw PO, onderbouw VO 
Benodigde tijd: 10 à 20 minuten

Wie zijn de Taliban? Wat willen ze? En wat gaat hun machtsovername betekenen voor Afghanen? In onderstaande werkvorm staan drie korte video’s van het Jeugdjournaal centraal die de recente ontwikkelen helpen duiden. De video’s laten ieder een ander perspectief zien. De eerste video geeft een algemeen beeld van wat er in Afghanistan gebeurt, wie de Taliban zijn en wat ze willen. In de tweede video vertelt een 12-jarig meisje in Nederland over haar familieleden in Afghanistan en geeft haar kijk op de situatie. In de laatste video bespreekt een Nederlandse Afghanistan-veteraan, Bjorn, zijn ervaringen in Afghanistan.

Lesdoelen: 

In deze les…

  • leren leerlingen wat er aan de hand is in Afghanistan en hoe verschillende mensen deze situatie beleven. 
  • oefenen leerlingen met de vaardigheden actief luisteren en discussiëren.

Het Afghanistan dat je niet kent (niveau **)

Geschikt voor: onderbouw havo/vwo, bovenbouw vmbo, havo/vwo, mbo
Benodigde tijd: 30 minuten

NOS op 3 maakte een video: Het Afghanistan dat je niet kent. In ongeveer tien minuten geven ze een beeld van de veelzijdigheid en de complexe geschiedenis van het land. Start bij deze werkvorm met het inventariseren van de associaties die leerlingen hebben bij Afghanistan. Daarna kijken de leerlingen de video en beantwoorden ze kijkvragen. Verandert deze video hun beeld van Afghanistan?

Lesdoelen: 

In deze les…

  • leren de leerlingen om de recente gebeurtenissen in Afghanistan in historisch perspectief te plaatsen. 
  • leren leerlingen om te reflecteren op hun eigen ideeën en beelden van Afghanistan.

Wie zijn de Taliban? (niveau ***)

Geschikt voor: bovenbouw havo/vwo
Benodigde tijd: 30 minuten

Afghanistan taliban,lesmateriaal,afghanistan les,taliban les,Afghanistan,Taliban
Credits afbeelding: isafmedia (Wikimedia commons, bewerkt), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.nl

Wat voor groep is de Taliban, wat hebben ze te maken met Al Qaida en hoe konden ze Afghanistan zo snel heroveren? In deze werkvorm gaan leerlingen zelfstandig aan de slag met een artikel en testen ze hun tekstbegrip aan de hand van een werkvorm met dobbelstenen. 

Lesdoelen: 

In deze les…

  • leren leerlingen informatie te verwerven uit een artikel en daarbij hoofd- en bijzaken te onderscheiden. 
  • leren leerlingen betekenisvolle vragen te stellen over de huidige situatie in Afghanistan.  
Ook dit schooljaar bieden we weer gastlessen aan, op locatie of digitaal. We bieden verschillende workshops aan: over de geschiedenis van terrorisme, over radicalisering maar ook over het werk van journalisten en racistische memes. We denken graag mee wat er past bij jouw klas!

Verder op Voor de klas