1001 Dents podcast aflevering 1. Een Digilogue Benadering in het Onderwijs

De afgelopen maanden werkte ik voor Apple aan een nieuwe podcast 1001 Dents. In deze podcast interview ik Apple Distinguished Educators over de impact die zij maken in het klaslokaal.

Apple Distinguished Educators, of ADE’s, zijn pioniers in nieuwe manieren om studenten te enthousiasmeren en lessen te verrijken door het gebruik van technologie. Elk ADE-bijeenkomst begint met de uitspraak: “We are here to make a dent in the universe, why else be here?” In deze podcast nemen we een nauwere kijk op die deuken die deze docenten maken.

In deze eerste serie zullen we luisteren naar een verzameling showcases die werden gegeven tijdens het ADE Instituut in de zomer van 2023. Een showcase is een drie minuten durende presentatie over de beste practice van een docent. Na die drie minuten gaan de lichten uit, worden de microfoons gedempt en dat is het. Geen tijd voor fouten, verdere uitleg of versprekingen. Het is een van de engste presentaties die ik ooit heb gegeven. Maar deze verhalen over impact zijn altijd een hoogtepunt van elke bijeenkomst. Dus in deze podcast versterken we die verhalen en duiken dieper in om te horen hoe deze inspirerende docenten het onderwijs innoveren.

 

Listen on Apple Podcasts

De iPad in een creatieve rol plaatsen

Als eerste is Kerry Abercrombie aan de beurt, een Curriculum Development Officer voor Digitaal Leren in Schotland. Haar lokale autoriteit heeft meer dan 18.000 iPads ingezet, en het is haar taak om te kijken hoe die apparaten worden gebruikt en indien nodig ondersteuning te bieden. Een van de dingen die ze opmerkte, was dat de iPad vaak enkel gebruikt werd voor onderzoek op het internet, terwijl de school ook over een bibliotheek beschikt vol boeken die niet meer gebruikt werden. Dit bracht haar tot nadenken over de verschillende rollen die objecten in de klas kunnen aannemen, en hoe dit de leerervaring van studenten beïnvloedt.

Het Concept van ‘Thing Power’

Kerry Abercrombie introduceert het concept van ‘Thing Power’ in het kader van blended learning. Dit idee benadrukt de rol die objecten, zoals technologische hulpmiddelen, spelen in het leerproces. “Veel van ons geloven dat mensen alle kracht en invloed hebben in een leeromgeving. Maar wat als we accepteren dat dingen ook kracht hebben?” merkt Kerry op. Door technologie niet alleen te zien als een bron van informatie maar ook als een creatief hulpmiddel, kunnen leerlingen hun denkvermogen op unieke wijzen uitbreiden.

Aanzetten tot creativiteit

In de praktijk werd dit concept getest door leerlingen zowel traditionele bronnen (boeken) als digitale hulpmiddelen (iPads) te laten gebruiken in hun onderzoeksprojecten. De resultaten waren opmerkelijk: waar de ene groep vasthield aan traditionele presentatievormen zoals posters, produceerde de andere groep een diversiteit aan creatieve digitale producten, variërend van animaties tot podcasts. Deze variatie toont de verrijkende kracht van technologie in het stimuleren van creatieve en kritische denkvaardigheden.

Begeleiding en Faciliteren

De rol van de leraar evolueert van kennisoverdrager naar facilitator van het leerproces. Leraren moeten niet alleen bekwaam zijn in het gebruik van technologie, maar ook in staat zijn om leerlingen te begeleiden in het kritisch en creatief gebruiken ervan. Het gaat erom een balans te vinden tussen traditionele leermiddelen en moderne technologie, en dit op een doordachte manier in te zetten.

Haalt Zweden de laptops uit het klaslokaal? 

In tegenstelling tot Schotland, waar iPads massaal zijn ingezet in het onderwijs, is er in Zweden recentelijk enige weerstand ontstaan tegen de snelle integratie van iPads en laptops in het onderwijs. Deze kritische houding komt voort uit bezorgdheden over het mogelijke verlies van traditionele lees- en schrijfvaardigheden en de vrees voor een overmatige afhankelijkheid van digitale apparaten in het onderwijs. Deze kritische blik van de overheid op de trend onderstreept des te meer het belang van de aanpak van Helen Larson, een Apple Distinguished Educator uit Zweden. Helen zet zich in om best practices te tonen van hoe de iPad naast analoge hulpmiddelen gebruikt kan worden en spreekt over de voordelen van doordachte en weloverwogen gebruik van technologie. Ze noemt dit de ‘Digilogue way’. Haar visie weerlegt het idee dat de keuze tussen digitale en traditionele leermiddelen een binair vraagstuk is. In plaats daarvan pleit ze voor een symbiose van beide werelden, waarbij de sterke punten van elk medium worden benut om een rijke en veelzijdige leeromgeving te creëren.

Digilogue: De Harmonie Tussen Digitaal en Analoog

Helen benadrukt het belang van een evenwichtige mix tussen digitale en analoge hulpmiddelen in het onderwijs. “Digilogue is niet een vraag over wat te gebruiken, maar hoe en wanneer te gebruiken,” legt ze uit. Voor Helen is het cruciaal dat technologie niet willekeurig wordt ingezet, maar als een doordachte uitbreiding van traditionele leermethoden.

Het Belang van Doelgericht Technologiegebruik

Helen bespreekt hoe de keuze van het medium invloed heeft op de leerervaring en de creatieve expressie van studenten. “Wanneer we leerlingen de ruimte geven om te kiezen hoe ze hun kennis demonstreren, zien we een rijkdom aan creativiteit en diepgang in hun werk.” Haar aanpak toont aan dat technologie, wanneer strategisch gebruikt, kan leiden tot een meer gepersonaliseerde en betrokken leerervaring.

De komende maanden komt er om de week op donderdag een nieuwe aflevering online. 

De tweede aflevering bevat een gesprek met Matt Warne, Hoofd Computing en Digitaal Leren bij RGS The Grange, over hoe hij leerlingen op zijn school inspireert om geweldige dingen te doen met zijn programma voor digitale leiders. En James Tilden, Curriculumleider & ICT-Leider bij Greeenside School, die met zijn studenten een schoolnieuwsbrief-podcast heeft gecreëerd.

Luister hem hieronder en abboneer je op de podcast.

Verder op Voor de klas