Teacher Tapp NL: een inkijkje in het dagelijks leven van leraren

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Teacher Tapp NL: wat is het?

Vraag jij je ook wel eens af of wat er op jouw school gebeurt, overal gebeurt? Of jij de enige bent die nog elke les zenuwachtig is? Wiens werkgever verwacht dat je toetsen die een dag voor de vakantie afgenomen zijn ook meteen de dag na de vakantie nagekeken en ingevoerd hebt? Hoeveel leraren er na een jaar van school wisselen of het vak verlaten?

Vanaf nu kun je het antwoord op deze en andere vragen krijgen. De populaire Engelse app Teacher Tapp met zo’n 10.000 gebruikers heeft nu een Nederlandse variant, Teacher Tapp NL!

Gratis te downloaden in de App Store of Google Play, snel in te stellen en gemakkelijk te gebruiken.

Voor de dagelijkse vragen putten we uit verschillende bronnen: 

Leraren die zich aanmelden, ontvangen elke dag om 16.30 uur een melding op hun telefoon om drie vragen te beantwoorden. De vragen zijn eenvoudig;  het duurt niet meer dan twee minuten om ze in te vullen. Als je de drie vragen hebt ingevuld zie je hoe andere leraren in Nederland vragen van de dag ervoor hebben beantwoord en krijg je een link naar interessante artikelen of blogs en tips om direct in de praktijk toe te passen.

Enkele reacties van Nederlandse gebruikers:

“Een mooie manier om je mening te geven, maar ook om eens even bij dingen stil te staan die ik voor ‘normaal’ aanneem”

“Het is een leuke routine en de vragen passen doorgaans goed bij de belevingswereld van de leraar.”

“Je wordt soms gedwongen na te denken over wat voor jou belangrijk is en waarom. Zeker als je daarna met elkaar in gesprek kunt gaan. Je blijft kritisch naar jezelf kijken en heel eerlijk, ik vind het ook gewoon leuk om vragen te beantwoorden”

Via onze vragen konden we in onze wekelijkse blogs al melden dat dat een groot deel van de leraren in het po en so met eigen geld materialen voor de klas heeft gekocht en dat leraren in het vo minder vaak trots zijn op hoe het team of de school iets heeft aangepakt. En ook dat leraren die vinden dat regelmatig lezen hoort bij de cruciale rol die je speelt als leraar, de afgelopen 6 maanden ook meer hebben gelezen dan leraren die dat niet vinden.

De app is een van de bouwstenen van het Expeditieteam Lerarenagenda, dat onderzoek doet naar adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap. 

Hieronder twee voorbeelden van resultaten van Teacher Tapp NL. Het eerste resultaat is het resultaat zoals gebruikers dat dagelijks te zien krijgen. 

Teacher Tapp NL voorbeeld 1: Trots 

We vroegen onze gebruikers of ze trots zijn op hun beroep, en gelukkig is 93 % van de 524 respondenten het daar mee eens of helemaal mee eens. 

Teacher Tapp NL voorbeeld 2: Tijd nemen voor leerlingen

Uit een eerdere vraag bleek al dat leraren zelfvertrouwen, vaardigheden voor het leven, en respect voor anderen aan leerlingen zouden willen meegeven. Het is dan ook niet opmerkelijk dat ruim 80 % van de leraren die antwoord gaven het helemaal eens of eens is met de stelling ‘Als leerlingen met persoonlijke problemen bij me komen neem ik daar alle tijd voor’. We hebben hieronder de resultaten gesplitst op sector.

En als leraren de tijd nemen voor een leerling, hoe doen ze dat dan. In onderstaande figuur is te zien dat de leraren die het helemaal eens of eens zijn met de stelling dat ze alle tijd nemen voor een leerling ook vaker kiezen voor het aan het werk zetten van de klas en de leerling spreken op de gang als een leerling aan het begin van de les bij hen komt met een probleem. Een afspraak maken komt minder voor. Leraren die de eerste stelling met neutraal hebben beantwoord (dat is een kleine groep) kiezen even vaak voor het maken van een afspraak als meteen op de gang spreken.

Teacher Tapp NL voorbeeld 3: Wat doen leraren in hun lunchpauze?

Gelukkig eten de meeste leraren in hun lunchpauze en is er contact met collega’s. Vergaderen komt meer voor onder leraren in het vo, en leraren in het mbo ruimen minder vaak het lokaal op tijdens hun pauze. Een kwart van de gebruikers in het po maakt regelmatig lesmateriaal in de pauze

Teacher Tapp NL: Hoe groter het aantal gebruikers, hoe informatiever de resultaten! 

Om meer te kunnen zeggen over wat er speelt bij leraren is een grote groep deelnemende leraren nodig. We hebben nu ongeveer 1600 gebruikers, waarvan dagelijks rond de 500 leraren de vragen beantwoorden en waarvan de helft dat minimaal 1 dag in de week doet. Natuurlijk zouden we heel graag groter willen worden!

Om de vragen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de praktijk, kunnen gebruikers zelf ook vragen of onderwerpen aanleveren.  Dit kan via dit formulier

Naast onze website kun je ons vinden op Twitter , Instagram en Facebook!

TeacherTappNL

TeacherTappNL

Vraag jij je ook wel eens af of wat er op jouw school gebeurt overal gebeurt? Of jij de enige bent die nog elke les zenuwachtig is? Wiens werkgever verwacht dat je toetsen die een dag voor de vakantie afgenomen zijn ook meteen de dag na de vakantie nagekeken en ingevoerd hebt? Hoeveel leraren er na een jaar van school wisselen of het vak verlaten? Vanaf nu kun je het antwoord op deze en andere vragen krijgen. Via de Teacher Tapp app krijgt iedereen die in po, vo of mbo werkt elke dag de kans drie meerkeuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit.

Inhoud

Recente blogs

Kantoor en schoolKantoor en school

Verder op Voor de klas